CBR » TERMINUS
  
Rocznik:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
  
  
od Redakcji RedakcjaNota edytorska
rozprawy i przyczynki Łucja JasińskaMonosandaloi („jednobuci”) w literaturze i sztuce antyku
Helena CichockaDionizjusz z Halikarnasu a retoryka (O dawnych mówcach)
Justyna Zaborowska-MusiałAntyczna mitologia w ujęciu Charlesa Alberta Demoustiera
Andrzej BorowskiMikołaj Rej – écrivain polonais de la renaissance et notre contemporain
Jakub KorylPraesentia Erasmi in Hosii litteris, czyli o erazmianizmie Stanisława Hozjusza
Hanna SzabelskaMetamorfozy toposu Arystotelesowskiej obscuritas. O filozoficznych i teologicznych koneksjach retoryki
Magdalena Ryszka-KurczabLiterackie i pozaliterackie konteksty szesnastowiecznej tragedii Jephthes George’a Buchanana/Jana Zawickiego
Roma SendykaMetodologiczny renesans… Literatura jako przedmiot studiów kulturowych w nowym historycyzmie (poetyce kulturowej). Część 1
recenzje i omówienia Aneta KliszczWalter D. Mignolo: The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality & Colonization. 2nd edition. The University of Michigan Press [Ann Arbor] 2003
Jakub NiedźwiedźBibliografia judaików polskich stulecia XV–XVIII. Hasło „Żydzi”. Materiały do tomu XXXV Bibliografii Polskiej Estreicherów, oprac. Grażyna Urban-Godziek, Andrzej Bartczak (hasła hebrajskie), Wydawnictwo „Collegium Columbinum”, Kraków 200
Joanna KomorowskaLucio Russo, Zapomniana rewolucja:grecka myśl naukowa a nauka współczesna, przełożył Ireneusz Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2005
Aneta KliszczJoanna Zagożdżon: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Uniwerystet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Studia i monografie nr 320. Opole 2002
przekłady i edycje Marian SzarmachFilostratosa Żywot Hadriana z Tyru
FilostratosŻywot Hadriana z Tyru
wywiady Franciszek ZiejkaAnna Czabanowska-WróbelO Krakowie, Uniwersytecie i powołaniu naukowym z Prof. Franciszkiem Ziejką rozmawia Anna Czabanowska-Wróbel
strony redakcyjne RedakcjaStrony redakcyjne