CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:przekłady i edycje
Autorzy: Marian Szarmach 
Tytuł:Filostratosa Żywot Hadriana z Tyru