CBR » TERMINUS
  
Autor:Joanna Komorowska
Biogram:Dr hab. Joanna Komorowska – adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autorka pracy Vettius Valens of Antioch: An Intellectual Monography oraz szeregu artykułów w periodykach krajowych i zagranicznych. W kręgu jej zainteresowań leżą starożytna myśl astrologiczna, historia filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem epoki Cesarstwa), klasyczna tragedia grecka.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Lucio Russo, Zapomniana rewolucja:grecka myśl naukowa a nauka współczesna, przełożył Ireneusz Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2005 (recenzje i omówienia)