CBR » TERMINUS
  
Autor:Aneta Kliszcz
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Walter D. Mignolo: The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality & Colonization. 2nd edition. The University of Michigan Press [Ann Arbor] 2003 (recenzje i omówienia)
  Joanna Zagożdżon: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Uniwerystet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Studia i monografie nr 320. Opole 2002 (recenzje i omówienia)