CBR » TERMINUS
  
Autor:Jakub Niedźwiedź
Biogram:Dr Jakub Niedźwiedź – adiunkt na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się kulturą literacką dawnej Rzeczypospolitej, w szczególności Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ważniejsze publikacje: Bukolikos arba piemenų eilės apie Vilnių X eklogų, parengė: J. Niedźwiedź, E. Ulčinaitė, Vilnius 2002; Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003; Mowa – rodzaj popisowy. Jan Kochanowski, Przy pogrzebie rzecz, w: Lektury polonistyczne. Retoryka a tekst literacki, t. 1, red. M. Hanczakowski, J. Niedźwiedź, Kraków 2003. Значення шкільної риторики в Україні в першій половині ст., „Схід/Захід”, nr 7, Університет та нації в Російскій імперії, red. W. Krawczenko, Charków 2005.
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) Latinitas w kulturze literackiej Wilna XV-XVIII wieku (rozprawy i przyczynki)
  Łazarz Baranonwicz, poeta ukraińskiego Baroku (przekłady i edycje)
  Stemmaty elogiarne Piotra Wijuka Kojałowicza (przekłady i edycje)
R. VI (2004), z. 1 (10) „Ognie niebieskich sfer” w odzie I 19 M. K. Sarbiewskiego. Przestrzeń retoryką budowana (rozprawy i przyczynki)
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Bibliografia judaików polskich stulecia XV–XVIII. Hasło „Żydzi”. Materiały do tomu XXXV Bibliografii Polskiej Estreicherów, oprac. Grażyna Urban-Godziek, Andrzej Bartczak (hasła hebrajskie), Wydawnictwo „Collegium Columbinum”, Kraków 200 (recenzje i omówienia)