CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Aneta Kliszcz 
Tytuł:Walter D. Mignolo: The Darker Side of the Renaissance. Literacy, Territoriality & Colonization. 2nd edition. The University of Michigan Press [Ann Arbor] 2003