CBR » KONFERENCJE
  
 Konferencje
 

organizowane lub współorganizowane przez Centrum Badań nad Renesansem

  
  
Archiwum Retoryka dawna. Ogólnopolska konferencja naukowa studencko-doktorancka
16-17 marca 2009
  MISTERIUM ET VERBUM: Związki poetyki i retoryki z opisem doświadczenia duchowego chrześcijanina w epoce Renesansu i Baroku
23 maja 2007
  Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
19-21 pazdziernika 2005
  Tożsamość europejska a tożsamość polska
27-28 kwietnia 2005