CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:przekłady i edycje
Autorzy: Filostratos 
Tytuł:Żywot Hadriana z Tyru