CBR » TERMINUS
  
Autor:Helena Cichocka
Biogram:Dr hab. Helena Cichocka – profesor w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Jej badania koncentrują się wokół problematyki literatury greckiej późnego antyku oraz literatury bizantyńskiej a także retoryki greckiej i bizantyńskiej. Najważniejsze publikacje: przekład z języka starogreckiego: Zosimos, Nowa historia, Warszawa 1993; monografie: Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa 1994, Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyńska, Warszawa 2004.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Dionizjusz z Halikarnasu a retoryka (O dawnych mówcach) (rozprawy i przyczynki)