CBR » TERMINUS
  
Autor:Justyna Zaborowska-Musiał
Biogram:Dr Justyna Zaborowska-Musiał – adiunkt w Zakładzie Łaciny Średniowiecznej i Nowożytnej w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu. Obroniła rozprawę doktorską pt. Epigramy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (przygotowywana do druku). Zajmuje się literaturą, zwłaszcza poezją polsko-łacińską epoki Renesansu i Baroku. Artykuły związane z tą dziedziną publikowała w periodykach “Eos”, “Symbolae Philologorum Posnaniensium” i “Meander”.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Antyczna mitologia w ujęciu Charlesa Alberta Demoustiera (rozprawy i przyczynki)