CBR » TERMINUS
  
Autor:Jakub Koryl
Biogram:Jakub Koryl – magistrant filologii polskiej i student filologii klasycznej UJ. Obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia związane z literaturą patrystyczną, jej recepcją w wiekach późniejszych, a także kształtowaniem się XV i XVI-wiecznej formacji humanistycznej w Europie i w Polsce.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Praesentia Erasmi in Hosii litteris, czyli o erazmianizmie Stanisława Hozjusza (rozprawy i przyczynki)