CBR » GRANTY
  
 Granty
 
  
  
Lista grantów Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej
  Kultura literacka Wilna do roku 1655.
  Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie. Humanistyka jako czynnik kształtowania tożsamości europejskiej Polaków.