CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Joanna Komorowska 
Tytuł:Lucio Russo, Zapomniana rewolucja:grecka myśl naukowa a nauka współczesna, przełożył Ireneusz Kania, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2005