CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Jakub Niedźwiedź 
Tytuł:Bibliografia judaików polskich stulecia XV–XVIII. Hasło „Żydzi”. Materiały do tomu XXXV Bibliografii Polskiej Estreicherów, oprac. Grażyna Urban-Godziek, Andrzej Bartczak (hasła hebrajskie), Wydawnictwo „Collegium Columbinum”, Kraków 200