CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Andrzej Borowski 
Tytuł:Mikołaj Rej – écrivain polonais de la renaissance et notre contemporain
  
  
Abstrakt

Dobiegający końca “rok Mikołaja Reja”, zwany też niekiedy “rokiem Renesansu”, skłania do ogólniejszych refleksji nad dotychczasowym ukierunkowaniem studiów poświęconych autorowi Źwierciadła, jak również i nad głównymi tendencjami w studiach nad Renesansem i humanizmem w ostatnim półwieczu, czyli w okresie dzielącym nas od przełomowego, gdy idzie o rozmaite jego skutki, kongresu renesansowego w Polsce w roku 1953. Namysł uogólniający nad tymi tematami pozwala stwierdzić, że twórczość Mikołaja Reja, choć niełatwa dla popularyzacji i wciąż nieudostępniona dzisiejszemu czytelnikowi w postaci jednolicie opracowanej, nowoczesnej, krytycznej edycji dzieł wszystkich, jest przecież ważnym materiałem dla dziejów “europeizacji” polskiej kultury literackiej, tj. włączania jej w system uniwersalnej, bo grecko-łacińskiej z pochodzenia, a judeo-chrześcijańskiej “z metryki” Reipublicae litterarum, chociaż sam Rej humanistą w sensie nowoczesnym, post-kristellerowskim oczywiście nie był. Artykuł jest przeredagowaną wersją odczytu wygłoszonego w maju 2005 r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu z okazji organizowanej tam uroczystości pięćsetlecia urodzin Mikołaja Reja.