CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VII (2005), zeszyt 1-2 (12-13)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Aneta Kliszcz 
Tytuł:Joanna Zagożdżon: Sen w literaturze średniowiecznej i renesansowej. Uniwerystet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Studia i monografie nr 320. Opole 2002