CBR » TERMINUS
  
Autor:Magdalena Ryszka-Kurczab
Biogram:Mgr Magdalena Ryszka-Kurczab, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ . Pracę magisterską pt. “Jephthes sive votum” George’a Buchanana/ “Jeftes” Jana Zawickiego jako tragedia humanistyczna. Próba lektury retorycznej obroniła w roku 2003. Obecnie zajmuje się problematyką polskich dialogów polemicznych doby Renesansu oraz zagadnieniami retorycznymi. Przełożyła z języka włoskiego B. M. Garavelli, Podręcznik sztuki retorycznej (w druku).
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Literackie i pozaliterackie konteksty szesnastowiecznej tragedii Jephthes George’a Buchanana/Jana Zawickiego (rozprawy i przyczynki)