CBR » TERMINUS
  
Autor:Łucja Jasińska
Biogram:Mgr Łucja Jasińska – ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. Anny Różyckiej-Bryzek pt. Monosandaloi – święci wojownicy "w jednym bucie" w sztuce bizantyńskiej, obroniła w 2003 roku. Zajmuje się ikonografią , ze szczególnym uwzględnieniem recepcji wzorów antycznych w sztuce bizantyńskiej.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Monosandaloi („jednobuci”) w literaturze i sztuce antyku (rozprawy i przyczynki)