CBR » TERMINUS
  
Autor:Roma Sendyka
Biogram:Dr Roma Sendyka – asystent w katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ . Autorka pracy Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (w druku), publikowała w “Znaku” i “Tekstach Drugich”.
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Metodologiczny renesans… Literatura jako przedmiot studiów kulturowych w nowym historycyzmie (poetyce kulturowej). Część 1 (rozprawy i przyczynki)