CBR » TERMINUS
  
Autor:Franciszek Ziejka
Biogram:Profesor dr hab., kierownik Katedry Pozytywizmu i Młodej Polski na Wydziale Polonistyki UJ; od 1999 do 2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ważniejsze publikacje: W kręgu mitów polskich (1977, wyd. 2: “Wesele” w kręgu mitów polskich, 1997), Złota legenda chłopów polskich (1984), Paryż młodopolski (1993), Nasza rodzina w Europie (1995), Poeci, misjonarze, uczeni, (1998), Miasto poetów (2005), opracowania Chłopów Reymonta w “Bibliotece Narodowej”, wydania korespondencji W. Orkana z matką (Dialog serdeczny, 1988).
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) O Krakowie, Uniwersytecie i powołaniu naukowym z Prof. Franciszkiem Ziejką rozmawia Anna Czabanowska-Wróbel (wywiady)