CBR » TERMINUS
  
Autor:Anna Czabanowska-Wróbel
Biogram:Dr hab., pracownik Wydziału Polonistyki UJ, specjalizuje się w historii literatury Młodej Polski oraz badaniach nad poezją współczesną. Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski (1996), Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski (2003) i Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego (2005). Współredagowała zbiory studiów poświęconych interpretacji poezji Tetmajera (2003), Micińskiego (2004), Bursy (2004) i Staffa (2005).
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) O Krakowie, Uniwersytecie i powołaniu naukowym z Prof. Franciszkiem Ziejką rozmawia Anna Czabanowska-Wróbel (wywiady)