CBR » TERMINUS
  
Autor:Marian Szarmach
Biogram:Prof. dr hab. Marian Szarmach – pracownik Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego badania koncentrują się obecnie wokół zagadnień literatury grecko-rzymskiej okresu Cesarstwa, zwłaszcza autorów Drugiej Sofistyki oraz twórców wczesnochrześcijańskich. Najważniejsze publikacje z ostatnich lat: Flawiusz Filostratos, Żywot Apolloniosa z Tyany .(przekł., wstęp i komentarze), Toruń 2000; Flawiusz Filostratos, Rozmowa o herosach (przekł., wstęp i komentarze), Toruń 2003 
  
  
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Filostratosa Żywot Hadriana z Tyru (przekłady i edycje)