CBR » TERMINUS
  
Autor:Andrzej Borowski
Biogram:Prof. dr hab. Andrzej Borowski – kierownik Katedry Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki UJ. Ważniejsze publikacje: Pojęcie i problem Renesansu północnego, Renesans (2 wydania), Powrót Europy; przekłady: E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze (2 wydania), S. De Vries, Obrzędy i symbole Żydów, M.C. Luzzato, Ścieżka sprawiedliwych.
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, tom 4 (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I [układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Kraków 2005] (recenzje i omówienia)
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Mikołaj Rej – écrivain polonais de la renaissance et notre contemporain (rozprawy i przyczynki)