CBR » TERMINUS
  
Autor:Hanna Szabelska
Biogram:Mgr Hanna Szabelska – absolwentka polonistyki i studiów klasycznych w Krakowie (UJ) i Erlangen (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg). Ważniejsze publikacje: Connections of Humanistic Linguistic Experiments with Methodology of Classic Physical Science (Th. More and G. Galilei, “Terminus”, nr 1-2/2001; Epistemologiczny potencjał metafory w ujęciu Erazma Rotterdamu. Interpretacja listu do Petera Gillesa, “Terminus”, nr 2/2002; Ontologische Grundlagen der humanistischen Konzeption der Sprache als Mediums der gesellschaftlichen Kommunikation, in: Acta Conventus Neolatini Bonensis.
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Kilka uwag o recepcji arystotelesowskich topik. (Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, przekłady, wstępy i komentarz K. Leśniak, wyd. 2 warszawa 2003) (recenzje i omówienia)
R. VII (2005), z. 1-2 (12-13) Metamorfozy toposu Arystotelesowskiej obscuritas. O filozoficznych i teologicznych koneksjach retoryki (rozprawy i przyczynki)