CBR » KONFERENCJE
  
27-28 kwietnia 2005Tożsamość europejska a tożsamość polska
 Konferencja odbywa się w ramach grantu KBN “Polskie dziedzictwo kulturowe w nowej Europie”. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele 12 ośrodków badawczych biorących udział w projekcie. Tematem rozważań są relacje między tożsamością/świadomością narodową i poczuciem przynależności do przestrzeni europejskiej (kulturowej, historycznej, geograficznej itp.). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Referaty wygłaszają historycy, literaturoznawcy, socjologowie, antropolodzy, historycy sztuki i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.Instytut Polonistyki UJul. Gołębia 16 (wejście przez bramę na Gołębiej 18)sala 42 (parter)Jak dotrzeć na miejsce obrad?Instytut Polonistyki UJ znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, niedaleko Rynku Głównego. Ulica Gołębia stanowi przecznicę ul. Wiślnej odchodzącej od południowo-zachodniego narożnika Rynku (w pobliżu Wieży Ratuszowej).
  
  
27 kwietnia 2005  
09.00 Obrady
Andrzej BorowskiTożsamość jako problem historyka literatury staropolskiej
Jerzy NikitorowiczTożsamość w ustawicznym rozwoju w integrującej się Europie
Ryszard K. PrzybylskiCzy rozwój mediów osłabia poczucie narodowej, europejskiej tożsamości?
10.15 Dyskusja
10.45 Przerwa kawowa
11.15 Obrady
Bogusław DopartTożsamość narodowa – problem i wyzwanie doby Romantyzmu
Alina KowalczykowaWiek XIX. Świadomość narodowa a kryteria estetyczne
12.00 Dyskusja
12.30 Przerwa obiadowa
14.30 Obrady
Karol OlejnikSpecyficzne determinanty wojskowości polskiej X-XVIII w.
Jakub NiedźwiedźPotomkowie Palemona. Literatura jako świadectwo tożsamości szlachty litewskiej w XVI-XVIII w.
Natalia JakowenkoO paradoksach tożsamości ukraińskiej XVII w. (przypadek Joachima Jerlicza)
15.45 Dyskusja
16.15 Przerwa kawowa
16.45 Obrady
Marek MelnykTożsamość kulturowa Ukraińców w Polsce. Między asymilacją a wiernością tradycji
Norbert MorawiecHistoriografia jako element kształtowania unickiej tożsamości. Unia i unici w twórczości historycznej Józefa Siemaszki
Teresa Chynczewska-HennelGente Ruthenus – Natione Polonus, ciąg dalszy dyskursu
18.00 Dyskusja
28 kwietnia 2005  
09.00 Obrady
Ewa MalinowskaKonstytucja jako akt stanowiący tożsamość państwa i narodu polskiego
Jerzy HalickiMirosław SobeckiWybrane uwarunkowania makrokulturowych profili identyfikacyjnych reprezentantów mniejszości narodowych – na przykładzie reprezentantów mniejszości polskiej na Białorusi
Dorota MisiejukJolanta MuszyńskaTożsamość kulturowa w społecznych warunkach grupy mniejszościowej. Przypadek Białorusinów w Polsce
10.15 Dyskusja
10.45 Przerwa kawowa
11.15 Obrady
Aleksander FiutSkok za ocean
Jacek WachowskiDramat i teatr po roku 89 na tle innych widowisk
Marzena MakuchowskaTożsamość Polaka-katolika (w świetle pism kardynała Wyszyńskiego)
12.30 Dyskusja i zakończenie konferencji