CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Jolanta
Nazwisko:Muszyńska
Biogram:

dr

Zakład Edukacji Międzykulturowej
Uniwersytet w Białymstoku

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 09.00
Tożsamość kulturowa w społecznych warunkach grupy mniejszościowej. Przypadek Białorusinów w Polsce (Obrady)