CBR » KONFERENCJE
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 11.15
Aleksander FiutSkok za ocean (Obrady)
  
  
Abstrakt:Nawet krótkotrwałe spotkanie z Ameryką jest szczególnym testem poddającym próbie tożsamość polską czy tożsamość europejską. Stąd książki takich np. autorów, jak Kijowski, Białoszewski, Głowacki, Redliński, Musiał temu spotkaniu poświęcone, mogą być dobrą okazją  do refleksji nad regułami i rodzajami autoidentyfikacji w konfrontacji z kulturą podobną i niepodobną zarazem, obcą a przecież znaną. Powstaje pytanie, w jakich rolach Polak występuje w Nowym Świecie i w jaki sposób owe role czy przebrania wpływają na jego postrzeganie samego siebie.