CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Aleksander
Nazwisko:Fiut
Biogram:

Prof. dr hab.

Instytut Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
Kraków

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 11.15
Skok za ocean (Obrady)