CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Natalia
Nazwisko:Jakowenko
Biogram:Profesor Akademii Kijowsko-Mohylańskiej (Kijów, Ukraina)
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 14.30
O paradoksach tożsamości ukraińskiej XVII w. (przypadek Joachima Jerlicza) (Obrady)