CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Mirosław
Nazwisko:Sobecki
Biogram:

dr

Zakład Edukacji Międzykulturowej
Uniwersytet w Białymstoku

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 09.00
Wybrane uwarunkowania makrokulturowych profili identyfikacyjnych reprezentantów mniejszości narodowych – na przykładzie reprezentantów mniejszości polskiej na Białorusi (Obrady)