CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Andrzej
Nazwisko:Borowski
Biogram:

Prof. dr hab.

Instytut Polonistyki UJ

Kierownik Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 09.00
Tożsamość jako problem historyka literatury staropolskiej (Obrady)
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
19 pazdziernika, 16.00
Główne nurty w studiach nad Renesansem w Polsce w ostatnim półwieczu (sesja druga kontynuacja)