CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Jacek
Nazwisko:Wachowski
Biogram:

dr

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Poznań

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 11.15
Dramat i teatr po roku 89 na tle innych widowisk (Obrady)