CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Marek
Nazwisko:Melnyk
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 16.45
Tożsamość kulturowa Ukraińców w Polsce. Między asymilacją a wiernością tradycji (Obrady)