CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Alina
Nazwisko:Kowalczykowa
Biogram:Prof. dr hab.
Instytu Badań Literackich, Warszawa
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 11.15
Wiek XIX. Świadomość narodowa a kryteria estetyczne (Obrady)