CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Norbert
Nazwisko:Morawiec
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 16.45
Historiografia jako element kształtowania unickiej tożsamości. Unia i unici w twórczości historycznej Józefa Siemaszki (Obrady)