CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Jakub
Nazwisko:Niedźwiedź
Biogram:Uniwersytet Jagielloński
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 14.30
Potomkowie Palemona. Literatura jako świadectwo tożsamości szlachty litewskiej w XVI-XVIII w. (Obrady)
19-21 pazdziernika 2005 Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
20 pazdziernika, 14.15
Początki humanizmu na Litwie i w Inflantach (sesja trzecia kontynuacja)