CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Ryszard K.
Nazwisko:Przybylski
Biogram:

Prof. dr hab.

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 09.00
Czy rozwój mediów osłabia poczucie narodowej, europejskiej tożsamości? (Obrady)