CBR » KONFERENCJE
  
Imię:Karol
Nazwisko:Olejnik
Biogram:Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
27 kwietnia, 14.30
Specyficzne determinanty wojskowości polskiej X-XVIII w. (Obrady)