CBR » KONFERENCJE
  
19-21 pazdziernika 2005Humanizm i Renesans. Rewizje metodologiczne z perspektywy półwiecza
 Katedra Historii Literatury Staropolskiej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie oraz Fondazione Cassamarca z Treviso zorganizowała w dniach 19-21 października 2005 r. międzynarodową konferencję naukową na temat obecnego stanu badań nad Renesansem humanizmem w kontekście Reformacji w Europie.Konferencja ta ma nawiązać do rocznic związanych z datami urodzin wybitnych polskich przedstawicieli renesansowej kultury literackiej: Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503), kardynała Stanisława Hozjusza (1504) oraz Mikołaja Reja (1505). Potrzeba zorganizowania tego rodzaju sympozjum wynika z faktu, iż ostatnia ogólnopolska debata nad literackim Renesansem odbyła się w 1953 roku, potem natomiast (jak przy okazji obchodów rocznicowych Jana Kochanowskiego czy Łukasza Górnickiego) takiego całościowego przeglądu metod, pojęć i tendencji badawczych już nie było.  W ciągu ubiegłego półwiecza bardzo wiele się zmieniło: studia nad piśmiennictwem i kulturą staropolską znacznie się rozwinęły i wzbogaciły. Rodzima literatura coraz częściej analizowana jest w kontekście pokrewnych zjawisk w innych krajach europejskich. Takie ujęcie komparatystyczne pomaga też wyodrębnić swoiste cechy ówczesnych ruchów literacko-kulturowych w Polsce. Wiele miejsca zajmują też badania łacińskiej spuścizny Renesansu, co idzie w parze z intensyfikacją studiów neolatynistycznych w nauce polskiej i światowej.  Z tych też powodów niezwykle istotne było stworzenie pełnego obrazu dzisiejszego stanu wiedzy w Polsce i innych krajach, oraz zorientowanie się w projektowanych kierunkach badań w przyszłości.           
  
  
19 pazdziernika 2005  
09.00 Otwarcie sesji
09.30 sesja pierwsza: Humanizm i Renesans – historia idei
Tadeusz UlewiczWypowiedź wstępna
Sante GraciottiRenesans i nie-Renesans w literaturze "renesansowej"
Riccardo FubiniLa definizione dell'umanista nel secolo XV: litteratus, philosophus, humanista. Problemi di terminologia e di interpretazione
11.00 Przerwa na kawę
11.30 sesja druga: Badania nad Renesansem w Polsce
Jerzy AxerRespublica Polonorum versus Respublica Litteraria Europaea
Wacław WaleckiPrzedmiotowa i podmiotowa bibliografia renesansu polskiego zagranicą
Jerzy MiziołekPojęcie Renesansu w badaniach nad sztuką
13.00 obiad
14.15 sesja druga kontynuacja
Jerzy StarnawskiAleksander Brückner jako badacz i wydawca Mikołaja Reja
Maciej WłodarskiMikołaj Rej jako pisarz reformacyjny
Piotr WilczekRadykalna reformacja w Polsce - modele badań w drugiej połowie XX wieku
15.45 Przerwa na kawę
16.00 sesja druga kontynuacja
Roman KrzywyWśród heroldów sławy. Polska epika renesansowa - rozpoznania i perspektywy badawcze
Grażyna Urban-Grodziek“Tristia” Klemensa Janicjusza w kontekscie nowołacińskiej elegii autobiograficznej
Andrzej BorowskiGłówne nurty w studiach nad Renesansem w Polsce w ostatnim półwieczu
20 pazdziernika 2005  
09.00 wycieczka na Wawel
11.30 kawa
11.50 Sesja trzecia: Badania nad Renesansem w literaturach narodowych Europy
Martin FaberStudia nad kształtowaniem się nacjonalizmu w okresie renesansu
Caterina SquillaceWspółczesne badania nad pojęciem Europy w pismach Eneasza Sylwiusza Piccolomniego
Jeannine De LandtsheerIusti Lipsi Epistolae after half a century: status quaestionis and prospects
13.15 obiad
14.15 sesja trzecia kontynuacja
Jakub NiedźwiedźPoczątki humanizmu na Litwie i w Inflantach
Noémi PetnekiStan badań nad kontaktami polsko-węgierskimi w dobie Renesansu
Libor PaveraMetamorfozy czeskiego myślenia o literaturze doby renesansu, humanizmu, reformacji i manieryzmu w ostatnich pięćdziesięciu latach (metody, gatunki, badacze)
15.40 Przerwa na kawę
16.10 Sesja czwarta: Translatoryka dawna i dzisiejsza
Piotr UrbańskiLiteratura polsko-łacińska versus nowołacińska
Elwira BuszewiczRecepcja poezji nowołacińskiej w przekładach na język polski
Emiliano RanocchiConsiderazioni sulla traduzione nella letteratura polacca premoderna. Il caso della famiglia Kochanowski
21 pazdziernika 2005  
09.00 Sesja piąta: Stan i potrzeby w zakresie edycji źródeł
Gabriela AlbaneseL'editoria scientifica della letteratura latina dell'Umanesimo
Paolo PontariAttuali esperienze nella edizione critica degli storici latini dell'Umanesimo: metodologie e problematiche filologico-ecdotiche
Janusz GruchałaWiedza o Renesansie a problemy edytorstwa
10.30 przerwa na kawę
11.00 Sesja szósta: Aspekty filozoficzne Renesansu. Dzieje pojęcia
Jerzy StarnawskiThe versatility of the Aristotelian triad: things – concepts – words in light of the educational and philosophical approach of Renaissance humanists
Stefan KlemczakFilozoficzne spory wokół renesansu
Ryszard KasperowiczPortret człowieka renesansu w pismach Jacoba Burckhardta
Barbara KaszowskaRenesans i humanizm w ujęciu „New historicism”
13.00 obiad
14.15 Sesja siódma: Genologia i gatunki dramatyczne
Aneta KliszczIn the search of Renaissance genre and its theory
Maria Maślanka-SoroPojecie i formy tragedii od schyłku starożytności do renesansu
Magdalena RyszkaBadania genologiczne nad dialogiem renesansowym
16.30 Wystawa Rysunków Michała Anioła