CBR » KONFERENCJE
  
23 maja 2007MISTERIUM ET VERBUM: Związki poetyki i retoryki z opisem doświadczenia duchowego chrześcijanina w epoce Renesansu i Baroku