CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Andrzej Borowski 
Tytuł:Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, tom 4 (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I [układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Kraków 2005]
  
Artykuł w formacie pdf