CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 1 (10)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Michał Bzinkowski 
Tytuł:„Eleuthería e thánatos!” The Idea of Freedom in Modern Greek Poetry During the War of Independence in 19th century. Dionysios Solomos’ „Hymn to Liberty”
  
Artykuł w formacie pdf
  
AbstraktGłównym celem artykułu jest ukazanie, w jaki sposób w Grecji na początku XIX w., w trudnych latach walki o niepodległość, pojmowana była idea wolności. Jako przykład analizie poddana została Oda do Wolności narodowego wieszcza greckiego Dionizjosa Solomosa (1798–1857), której pierwsze dwie strofy zostały uznane w 1864 za narodowy hymn Grecji. Analiza kolejnych części utworu, ujawnia szereg asocjacji pomiędzy personifikowaną Wolnością (Eleuthería) a samą Grecją. Opowieść o losach Wolności, która po wielu stuleciach przebywania w uśpieniu budzi się z grobu i, niczym zwycięska bogini, rusza przez kraj, pobudzając wszystkich do walki, staje się równocześnie próbą syntezy najnowszej historii Grecji, od czasu zdobycia Konstantynopola przez Turków w 1453 r. do pierwszych sukcesów militarnych Greków, w latach dwudziestych XIX w.