CBR » TERMINUS
  
Rocznik:Rocznik VI (2004), zeszyt 1 (10)
  
  
rozprawy i przyczynki Jakub Niedźwiedź„Ognie niebieskich sfer” w odzie I 19 M. K. Sarbiewskiego. Przestrzeń retoryką budowana
Jerzy StarnawskiKulisy współpracy Stanisława Kota, redaktora Biblioteki Narodowej (1919-1939), z filologami klasycznymi i z neolatynistami w świetle archiwum redakcji w Bibliotece Jagiellońskiej
Maria Maślanka-SoroPoetyka tragizmu w „Boskiej Komedii” Dantego. Tytuł dzieła a pierwiastek tragiczny
Monika BieniekPieśń I 19 M. K. Sarbiewskiego jako przykład barokowej parodii
Elwira BuszewiczInne przestrzenie, czyli jeszcze o niebiańskiej ojczyźnie
Marcin PolkowskiNiderlandzki sonet Jana van der Nota „Tot sjin muse” i Oda XVII „A sa muse” Ronsarda. Próba analizy porównawczej
Anna Czarnowus„Fayre fannand fax unbefoldes his schulders”(„Fair lapping locks enfolding his shoulders”): The Treatment of Effeminate Hairstyles in Medieval Latin and Middle-English Literature
Grzegorz NowakowskiLaura Petrarki. W labiryncie spojrzeń
Michał Bzinkowski„Eleuthería e thánatos!” The Idea of Freedom in Modern Greek Poetry During the War of Independence in 19th century. Dionysios Solomos’ „Hymn to Liberty”
recenzje i omówienia Hanna SzabelskaKilka uwag o recepcji arystotelesowskich topik. (Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, przekłady, wstępy i komentarz K. Leśniak, wyd. 2 warszawa 2003)
Dariusz BrodkaDas andere Zeitalter Justinians. Kontingezerfahrung und Kontingenzbewaeltigung im 6. Jahrhundert n. Chr., (Hypomnemata 147), Vandenhoeck und Ruprecht, Goettingen 2003, 739 S.
Anna CzarnowusCohen, Jeffrey Jerome, “Medieval Identity Machines. Medieval Cultures”, vol. 35. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003
przekłady i edycje Adam GrzelińskiJosepha Addisona „Przyjemności wyobraźni”
Joseph AddisonO przyjemnościach wyobraźni, transl. by Przemysław Parszutowicz