CBR » TERMINUS
  
Autor:Michał Bzinkowski
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) „Eleuthería e thánatos!” The Idea of Freedom in Modern Greek Poetry During the War of Independence in 19th century. Dionysios Solomos’ „Hymn to Liberty” (rozprawy i przyczynki)