CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 1 (10)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Hanna Szabelska 
Tytuł:Kilka uwag o recepcji arystotelesowskich topik. (Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1, przekłady, wstępy i komentarz K. Leśniak, wyd. 2 warszawa 2003)
  
Artykuł w formacie pdf