CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 1 (10)
Dział:rozprawy i przyczynki
Autorzy: Jakub Niedźwiedź 
Tytuł:„Ognie niebieskich sfer” w odzie I 19 M. K. Sarbiewskiego. Przestrzeń retoryką budowana
  
Artykuł w formacie pdf
  
AbstraktThe article discusses one work by Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595–1640), the Ode I 19, showing imitational and emulative characteristic for Sarbiewski’s poetics. The author made reference to Horace’s works I 19, II 20, and IV 1, disputing and competing with the Classic. Furthermore, the article emphasises the rhetoric dimension of the Ode and its connections to Platonism.