CBR » TERMINUS
  
Terminus:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
Dział:recenzje i omówienia
Autorzy: Agnieszka Staniszewska-Mól 
Tytuł:[Piotr Borek, Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie Kraków 2002]
  
Artykuł w formacie pdf