CBR » TERMINUS
  
Autor:Agnieszka Staniszewska-Mól
  
  
R. VI (2004), z. 2 (11) [Piotr Borek, Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie Kraków 2002] (recenzje i omówienia)