CBR » TERMINUS
  
Rocznik:Rocznik VI (2004), zeszyt 2 (11)
  
  
rozprawy i przyczynki Sergiusz BabiczTwórczość Melecjusza Smotryckiego w kontekście baroku ukraińskiego. Nota redakcyjna
Eugenija UlčinaitėLatinitas jako część litewskiej historii literatury i kultury
Jakub NiedźwiedźLatinitas w kulturze literackiej Wilna XV-XVIII wieku
Giovanna Brogi BercoffNiepublikowany wiersz Stefana Jaworskiego?
recenzje i omówienia Andrzej BorowskiDokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, tom 4 (1511-1870): Lateran V, Trydent, Watykan I [układ i opracowanie ks. Arkadiusz Baron, Henryk Pietras SJ, Kraków 2005]
Piotr BorekDruga twarz Ukrainy [Haтaля Яковенко, Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI-XVII ст., Kиїв 2002]
Agnieszka Staniszewska-Mól[Piotr Borek, Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie Kraków 2002]
Adam TrojakStemmata na Litwie [Jolita Liškevičienė, XVI-XVIII Amžiaus knygu grafika: Herbai senuosiuose lietuvos spaudiniuose, Vilnius 1998]
przekłady i edycje Jakub NiedźwiedźŁazarz Baranonwicz, poeta ukraińskiego Baroku
Marta MaśkoŁazarz Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa
Jakub NiedźwiedźStemmaty elogiarne Piotra Wijuka Kojałowicza