CBR » TERMINUS
  
Autor:Grzegorz Nowakowski
  
  
R. VI (2004), z. 1 (10) Laura Petrarki. W labiryncie spojrzeń (rozprawy i przyczynki)